GBA

De Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo behartigt de belangen en bevordert het welzijn en de leefbaarheid van de buurtschap

Ga naar de website

De Hoff

Vereniging De Hoff organiseert activiteiten voor jong en oud voor inwoners van de buurtschap Azelo.

Stichting De Hoff beheert en exploiteert het buurtschapgebouw.

Ga naar de Facebookpagina

Het Maantje

Kindcentrum Het Maantje biedt kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aan, in een groene en rustige omgeving. Het Maantje beschikt over een nieuwe accommodatie met veel buitenspeelgelegenheid.

Ga naar de Facebookpagina

Obs Azelo

Obs Azelo is een kleine openbare basisschool die hoort bij het Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente. Er is veel individuele aandacht en zorg voor de leerlingen. Met in alle opzichten veel ruimte voor het kind.

Ga naar de website